Tijdens onze reis door Frankrijk, Italië en Ibiza hebben we veel ideeën, informatie en inspiratie opgedaan over het maken van de app. Voornamelijk in Ibiza! Alle informatie hadden we opgeslagen op onze telefoon en onze laptop: de mensen die we hadden ontmoet, onze eigen ervaringen en inzichten, onze visies voor de komende jaren, onze ideeën en gedachten.

In de maand oktober hebben we geslapen in onze ‘Gelukhut’. Deze hut heeft twee grote whiteboard-muren die supergoed van pas kwamen om alles, wat we in onze telefoon en laptop hebben gezet, hier op te kliederen. Alle ongeorganiseerde informatie op de laptops en telefoons werden ineens heel duidelijk door ze zo op de whiteboard-muren te zien. En zo hebben we het idee van de app omgezet in een plan van aanpak.